210 3319761, 2810 280040, 6934 541868
Top
 

Γαλλοιταλική Ριβιέρα Καλοκαίρι 8 ημέρες

Γαλλοιταλική Ριβιέρα Καλοκαίρι 8 ημέρες
1180€ 1130€ κατ'άτομο
Προλάβετε το Early Booking!!!

Γαλλοιταλική Ριβιέρα Καλοκαίρι 8 ημέρες

Γαλλοιταλική Ριβιέρα Καλοκαίρι 8 ημέρες
Η Νίκαια (γαλλικάNice [‘nis], οξιτανικάNiça [‘nisa]) είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας και πρωτεύουσα του διαμερίσματος Αλπ-Μαριτίμ. Η αστική περιοχή της Νίκαιας εκτείνεται πέραν των διοικητικών ορίων της πόλης, με πληθυσμό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο κατοίκους[5][6] σε μια έκταση 721 χλμ2.[5] Βρισκόμενη στη Γαλλική Ριβιέρα, στις νοτιοανατολικές ακτές της Γαλλίας επί της Μεσογείου Θάλασσας, καθώς και στις παρυφές των Άλπεων, η Νίκαια αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη γαλλική πόλη στις μεσογειακές ακτές και στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή μετά τη Μασσαλία. Η Νίκαια απέχει 13 χιλιόμετρα από το πριγκιπάτο του Μονακό και το αεροδρόμιό της χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες του πριγκιπάτου.

Η πόλη έχει το προσωνύμιο Nice la Belle (Nissa La Bella στη νικαϊκή διάλεκτο), που θα πει Νίκαια η Όμορφη, κάτι που αποτελεί και τον τίτλο του ανεπίσημου ύμνου της Νίκαιας, γραμμένος το 1912 από τον Μενίσα Ροντέλι.

Η περιοχή της σημερινής Νίκαιας περιλαμβάνει την Τέρα Αμάτα, ένα αρχαιολογικό σημείο που παρουσιάζει ενδείξεις πρώιμης χρήσης φωτιάς στην περιοχή. Γύρω στο 350 π.Χ., Έλληνες από τη Μασσαλία ίδρυσαν την πόλη της Νίκαιας, προς τιμήν της Νίκης, θεάς που προσωποποιούσε τη νίκη.[7] Ανά τους αιώνες η πόλη άλλαξε χέρια πολλές φορές. Η στρατηγική της θέση και το λιμάνι της συνέβαλαν σημαντικά στη θαλάσσια ισχύ της. Για πολλούς αιώνες αποτελούσε κτήση της Σαβοΐας, με εξαίρεση τη γαλλική κατοχή μεταξύ των ετών 1792 με 1815. Η Γαλλία κατέλαβε ξανά την πόλη το 1860 και την κατέχει ως σήμερα.

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ!

Γαλλοιταλική Ριβιέρα Καλοκαίρι 8 ημέρες
 • Προορισμός
 • Αναχωρήσεις
  Αθήνα
 • Ώρες αναχώρησης
  Αθήνα – Μιλάνο A3 664 16.50 – 18.25
 • Ώρα επιστροφής
  Μιλάνο – Αθήνα A3 665 21.10 – 01.40
 • Ημερομηνίες Αναχώρησης
  03, 10, 17, 24, 31/07, 07, 14, 21/08

Περιλαμβάνονται

Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα – Μιλάνο– Αθήνα με πτήσεις της Aegean Airlines με χειραποσκευή.
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα
Τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους στις πόλεις
Μια αποσκευή 23 κιλών και μια χειραποσκευή 10 κιλών
Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
1
1η Μέρα: Αθήνα – Μιλάνο
Γαλλική ή Ιταλική Ριβιέρα; Σε αυτή την ταξιδιωτική πρόκληση σας προσκαλούμε τις επόμενες μέρες… Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Αθήνας για να πάρουμε την πτήση μας για το Μιλάνο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2
2η Μέρα: Μιλάνο (ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας ξεκινώντας από το ιστορικό της κέντρο όπου θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή Γοτθικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο αξιοθέατο της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας. Θα δούμε το κάστρο της Δυναστείας των Σφόρζα με τα εκπληκτικά έργα τέχνης. Ακολούθως θα δούμε την Σκάλα του Μιλάνου – ο Ναός της Όπερας όπως τον αποκαλούν - από τα πιο διάσημα οπερατικά θέατρα στον κόσμο. Η μαγευτική Galleria Vittorio EmanueleII δεν είναι τυχαία γνωστή ως το «σαλόνι του Μιλάνου», καθώς συνδέει την Piazza del Duomo με την Piazza del la Scala. Διανυκτέρευση.
3
3η Μέρα: Μιλάνο – Σαν Πωλ Ντε Βανς - Κάννες
Ðñùéíü êáé èá áíá÷ùñÞóïõìå ãéá ôï ìåóáéùíéêü ÷ùñéü áåôïöùëéÜ Óáí Ðùë íôå Âáíò. Ðåñéðëáíçèåßôå óôá óôåíÜ ôïõ óïêÜêéá ìå ôá õðÝñï÷á ðáëáéïðùëåßá, áðïäþóôå öüñï ôéìÞò óôï Ìáñê ÓáãêÜë, ðéåßôå ôï ñüöçìá óáò óôá éóôïñéêÜ ôïõ êáöÝ Le Tilleul êáé åðéóêåöèåßôå ôï ßäñõìá Ìåãêô ìå ôçí ðëïýóéá óõëëïãÞ Ýñãùí åðéöáíþí êáëëéôå÷íþí ôçò ìïíôÝñíáò ôÝ÷íçò üðùò ï Ìðñáê êáé ï ÓáãêÜë. Ìðïñåßôå íá áíåâåßôå óôï ãïôèéêü êáèåäñéêü íáü ôïõ ÷ùñéïý üðïõ öõëÜóóåôáé ç Áéêáôåñßíç ôçò ÁëåîÜíäñåéáò. Óõíå÷ßæïõìå ãéá ôéò ÊÜííåò. Óõíå÷ßæïõìå ãéá ôéò êïóìïðïëßôéêåò ÊÜííåò êáé ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï ìáò. ×ñüíïò åëåýèåñïò ãéá íá ðåñðáôÞóïõìå óôç ëåùöüñï ÊñïõáæÝô - ôüðï óõíÜíôçóçò ôùí ðëïõóßùí üëïõ ôïõ êüóìïõ - íá èáõìÜóïõìå ôá ðáíÜêñéâá îåíïäï÷åßá êáé ôá åíôõðùóéáêÜ “ðëùôÜ ðáëÜôéá” óôï ëéìÜíé ôùí Êáííþí, áëëÜ êáé íá öùôïãñáöçèïýìå ìå öüíôï ôï ðåñßöçìï êüêêéíï ÷áëß ðïõ âñßóêåôáé óôï “ðáëÜôé” üðïõ öéëïîåíåßôáé ôï äéáóçìüôåñï öåóôéâÜë êéíçìáôïãñÜöïõ ôïõ êüóìïõ. ÄéáíõêôÝñåõóç.
4
4η Μέρα: Κάννες – Γκρας – Νίκαια
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Γκρας, μεσαιωνική πρωτεύουσα των αρωμάτων και γενέτειρα του ζωγράφου Fragonard, από όπου πήρε και το όνομα της ή ομώνυμη εταιρία αρωμάτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε τα αποστακτήρια στις εγκαταστάσεις της, και γιατί όχι να αγοράσετε αρώματα διαφορετικά από αυτά του εμπορίου. Επόμενος μας σταθμός η πόλη της Νίκαιας, ένα από τα πασίγνωστα θέρετρα της Κυανής Ακτής. Θα ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο της δικαιοσύνης και η όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά, αφιερωμένη στον ομώνυμο στρατηγό. Θα ολοκληρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, ναός μικρογραφία της Παναγίας των Παρισίων. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια ή τον καφέ σας. Το απόγευμα επιστροφή στις Κάννες.
5
5η Μέρα: Κάννες – Σαν Τροπέ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το διάσημο ψαροχώρι Σαν Τροπέ όπου θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής των διάσημων κατοίκων. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια με τις πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ. Τη δεκαετία του '50 η Μπριζίτ Μπαρντώ χάρισε στην πόλη τη διεθνή της ακτινοβολία, ενώ η σειρά ταινιών του Λουί ντε Φινές "Ο Χωροφύλακας του Σαιν Τροπέ", θα την κάνει γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Στο Σαν Τροπέ δεν θα βαρεθείς ποτέ και δεν θα ξεκουραστείς πραγματικά. Εδώ, άλλωστε, το glam είναι αυθεντικό: από τα αυτοκίνητα στους δρόμους, μέχρι τα ντυσίματα, τα σκάφη, τα ξενοδοχεία, την όλη αισθητική. Το απόγευμα επιστροφή στις Κάννες.
6
6η Μέρα: Κάννες - Μονακό – Μόντε Κάρλο
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο του Μονακό δεύτερο μικρότερο, μετά το Βατικανό ανεξάρτητο κράτος στο κόσμο, οι κάτοικοι του οποίου είναι γνωστοί ως Μονεγάσκοι. Ξεκινούμε με το πολιτικό κέντρο του Πριγκιπάτου, την ομώνυμη πόλη εδώ που δεσπόζει το επιβλητικό παλάτι της οικογένειας Γκριμάντι, που το διοικεί από το 1297!!! Συνεχίζουμε για την κοσμοπολίτικη περιοχή του Μόντε Κάρλο, που ανήκει στο πριγκιπάτο και φημίζεται για το παγκοσμίως διάσημο καζίνο του, τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία και καταστήματα επωνύμων σχεδιαστών και για τα φημισμένα καφέ και εστιατόρια. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία του καζίνου για βόλτες και φωτογραφίες. Επιστροφή το απόγευμα στις Κάννες. Διανυκτέρευση.
7
7η Μέρα: Κάννες – Πορτοφίνο – Γένοβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Γένοβα γενέτειρα του Χριστόφορου Κολόμβου. Γνωστό κοσμοπολίτικο στέκι που κατά καιρούς τράβηξε τα μεγαλύτερα ονόματα όπως την Σοφία Λώρεν, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και άλλους. Μια πόλη με απρόσμενες αντιθέσεις αναγεννησιακά παλάτια, μεγάλες λεωφόροι και μπαρόκ εκκλησίες. Ενδιάμεσα θα κάνουμε στάση στο Πορτοφίνο ένα ρομαντικό κοσμοπολίτικο θέρετρο που μπήκε στον ταξιδιωτικό χάρτη στα ’50s, όταν το γραφικό ψαροχώρι έγινε καταφύγιο γνωστών συγγραφέων, όπως ο Γκι ντε Μοπασάν και ο Τρούμαν Καπότε, και αστέρων του Χόλιγουντ. Σήμερα τα πολύχρωμα σπιτάκια στεγάζουν ακριβές μπουτίκ και πολυτελή cafes με θέα στον πολύβουο όρμο με τα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά. Άφιξη στην Γένοβα και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
8
8η Μέρα: Γένοβα – Seravalle (εκπτωτικό χωριό) – Μιλάνο - Αθήνα
Πρόγευμα και ακολουθεί πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που έχει ανακηρυχτεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορένζο με την υπέροχη μαρμάρινη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Πλατεία Ρiazza de Ferrari με το κτίριο της Όπερας, το παλάτι των Δόγηδων, το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος και πολλά αναγεννησιακά παλάτια. Συνεχίζουμε για το πιο γνωστό εκπτωτικό κέντρο ολόκληρης της Ευρώπης, το Serravalle Designer Outlet όπου χτυπάει η καρδιά των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Χρόνος για ψώνια και φαγητό. Ακολούθως μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται

Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα – Μιλάνο– Αθήνα με πτήσεις της Aegean Airlines με χειραποσκευή.
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα
Τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους στις πόλεις
Μια αποσκευή 23 κιλών και μια χειραποσκευή 10 κιλών
Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

Δεν Περιλαμβάνονται

· Φόροι αεροδρομίων 250€, Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων · Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημειώσεις

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αντίστροφα, χωρίς να παραληφθεί καμία υπηρεσία

Η Γαλλική Ριβιέρα

Περιπλανηθείτε στις Κάννες, στο νησί της Αγίας Μαργαρίτας, και δείτε το σημείο όπου γίνονται κάθε χρόνο τα φεστιβάλ γιοτ, στο λιμανάκι των Καννών. Τα πανέμορφα πεδία λεβάντας και τα μεσαιωνικά χωριά συμπληρώνουν την εμπειρία σας, με σκοπό να μείνετε μαγεμένοι και γοητευμένοι από αυτά που προσφέρει η Γαλλική Ριβιέρα (Κυανή Ακτή).

 

Oι αγορές στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας

Η Ψαραγορά στο λιμάνι

Το ξακουστό παλιό λιμάνι με την μικρή αλλά κι ολοζώντανη ψαραγορά με το πιο φρέσκο “λαβράκι” της ημέρας, καθημερινά από τις 8 π.μ. μέχρι τη 1 μ.μ. Από εκεί προμηθεύονται τα τοπικά εστιατόρια την γνωστή Μπουγιαμπέσα, ένα λατρεμένο πιάτο της πόλης.                       Tip: στις 5 π.μ. μπορεί κανείς να δει τις πρωινές “ψαριές” μέχρι και τη στιγμή που θα ετοιμαστούν οι πάγκοι. Προσοχή, μην φοβηθείτε αν δείτε κάποιον καρχαρία!

Εξωτική αγορά δίπλα στην οδό Le Canebière

Περπατώντας στα όμορφα σοκάκια της πόλης, αξίζει μία επίσκεψη η περιοχή Noailles, εκεί όπου η πόλη αποπνέει μια ατμόσφαιρα εξωτική, συναρπαστική και πολύχρωμη! Βρίσκεται δίπλα από την περίφημη οδό Le Canebière, σύμβολο της Γαλλικής ιστορίας. Αυθεντική και γεμάτη ποικιλία, αντιπροσωπεύει τις αληθινές Γαλλικές αποχρώσεις της γεύσης αλλά και της καλλλιέργειας, με εξωτικά φρούτα-λαχανικά, και πολλά βότανα-μπαχαρικά.

Η αγορά του Αγ.Βικτώριου

Μια αγορά όπου ο ταξιδιώτης μπορεί να βρει αυθεντικό γαλλικό καφέ, εκλεκτά τυριά, κρασί αλλά και εξωτικές σπεσιαλιτέ.

Η αγορά Χειροτεχνιών

Γνωσςτή και ως η αγορά του “ταξιδιώτη κρουαζιέρας”, ακμάζει τους καλοκαιρινούς μήνες, με το φημισμένο χειροποίητο σαπούνι της Μασσαλίας, υφάσματα και κατασκευές από ξύλο ελιάς.

Η Αγορά των Λουλουδιών

Κάθε Τρίτη και Σάββατο, απολαύστε έναν πρωινό περίπατο σε μια αγορά πολύχρωμη, γεμάτη ευχάριστες ευωδίες. Μια αγορά “ανθισμένη” δίπλα στην οδό La Canabière.

Γιατί το τυρί ταιριάζει τέλεια με το κρασί;

Μπορεί να μην έχετε αναρωτηθεί γιατί το κρασί συνδυάζεται με το τυρί, όμως ο συνδυασμός αυτός δεν είναι τυχαίος! Μπορεί να απογειώσει τη γεύση και να μεγιστοποιήσει την απόλαυση. Οι λάτρεις του κρασιού το γνωρίζουν καλά, τώρα όμως δόθηκε και η επιστημονική εξήγηση. Το τυρί αλλάζει την αντίληψη της γεύσης του κρασιού, ενισχύει τα φρουτένια αρώματά του.  Για τους γευσιγνώστες κρασιού και τυριού, ο συνδυασμός τους μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες γευστικές απολαύσεις.

Η πρωτεύουσα της μαγευτικής Κυανής Ακτής-Νίκαια

Κήποι, μουσεία, επαύλεις, ξενοδοχεία, παραλίες, διάσημοι επισκέπτες… Η ωραία της Γαλλικής Ριβιέρας μάς καλεί να περπατήσουμε στους πασίγνωστους δρόμους και στις πλατείες της, αλλά και να εξερευνήσουμε τις λιγότερο τουριστικές γωνιές της.

Τριγυρίζοντας στην όμορφη πόλη, κοσμοπολίτικη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, που κρύβει όμως εκπλήξεις ακόμη και στις πιο γνωστές γωνιές της.

 

Πλατεία Μασένα

Η πλατεία Μασένα είναι η κεντρική πλατεία της Νίκαιας. Μέχρι το 1979 σε ένα μέρος της το ομώνυμο καζίνο η κατεδάφιση του οποίου έδωσε περισσότερο χώρο στην ίδια την πλατεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της πόλης η συγκεκριμένη πλατεία υπήρξε σημείο πολιτικών συγκεντρώσεων και τόπος διεξαγωγής πολιτιστικών φεστιβάλ γιορτών και συγκεντρώσεων. Επιπλέον αποτελεί το μέρος όπου κορυφώνεται η στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου που αποτελεί εθνική γιορτή για τη Γαλλία. Σίγουρα θα ήταν ευχάριστο να περάσετε με τη παρέα σας κάποιες ώρες ενός απογεύματος εδώ. Παράλληλα μπορείτε να δοκιμάσετε τις τοπικές γεύσεις στα εστιατόρια που την περιβάλουν και να φωτογραφίσετε τα γύρο κτίρια που είναι επηρεασμένα από την ιταλική αρχιτεκτονική.
Αγγλικός Περίπατος
Promenade des Anglais

Πρόκειται για μία όμορφη διαδρομή που εκτείνεται κατά μήκος της παραλίας που υπάρχει στην πόλη της Νίκαιας. Ιστορικά το όνομά αυτού του πεζόδρομου προκύπτει από μια ομάδα Άγγλων τουριστών που συνέλαβαν την ιδέα και πρότειναν στον τοπικό πληθυσμό την κατασκευή του. Πιο συγκεκριμένα από τον 18ο κιόλας αιώνα πολλοί εύποροι Άγγλοι συνήθιζαν να περνούν το χειμώνα στην περιοχή, λόγω του ήπιου κλίματος. Όταν κάποιον δριμύ χειμώνα η πόλη προσέλκυσε πολλούς ζητιάνους η ομάδα των πλούσιων Άγγλων προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή αυτού του έργου ώστε να απασχοληθούν παραγωγικά αυτοί οι νέοι κάτοικοι της πόλης. Από τότε “ο Αγγλικός περίπατος” είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική βόλτα που επιλέγουν οι κάτοικοι της πόλης και κυρίως οι τουρίστες. Αναμφισβήτητα λοιπόν εάν βρεθείτε στη Νίκαια θα πρέπει να περπατήσετε αυτή τη διαδρομή θαυμάζοντας την απεραντοσύνη της θάλασσας, το γαλάζιο του ουρανού και την αρχιτεκτονική των σπιτιών που βρίσκονται στην παραλιακή.
Πρόσβαση: O συγκεκριμένος πεζόδρομος καλύπτει σχεδόν όλη την ακτογραμμή της πόλης. Άρα σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης και αν βρεθείτε, μπορείτε κατευθυνθείτε προς τη θάλασσα και ανεξάρτητα από την εποχή θα βρείτε πολλούς πεζούς να απολαμβάνουν το τοπίο.
Με την βοήθεια των έμπειρων αρχηγών και ξεναγών μας θα γνωρίσετε με ασφάλεια ο,τι πιο σημαντικό έχει να σας προσφέρει το ταξίδι σας,  και τα κεντρικά ξενοδοχεία μας θα σας δώσουν την ευκαιρία να περιπλανηθείτε στα ποιο ποιοτικά σημεία της γύρω περιοχής, στο ιστορικά μουσεία της και τα υπέροχα σοκάκια.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ:

Εγγραφείτε στο Newsletter μας