210 3319761, 2810 280040, 6934 541868
Top
 

Όροι συμμετοχής

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

 

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής.

 

Είναι ενήμερος για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μου στο ταξίδι, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα για τον ίδιο και τα συμβαλλόμενα μέλη.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .……………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (2)……………………………………………………………………………………………………….

 

Ε ΜΑΙL …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                       

 

ΕΚΔΡΟΜΗ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ……………………………………………………..….….ΜΕΡΕΣ………. ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧ ………………….….

 

ΑΤΟΜΑ                                  ΕΝΗΛΙΚΕΣ                               ΠΑΙΔΙΑ          

 

ΔΩΜΑΤΙΑ                                1ΚΛΙΝΟ:                      2ΚΛΙΝΟ:                      3ΚΛΙΝΟ:                      ΑΛΛΟ:

 

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Είμαστε Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την Επωνυμία «Αντώνιος Αγγουράκης» και διακριτικό τίτλο «RoundTravel», με έδρα τo Ηράκλειο Κρήτης, οδός Ζωγράφου, αριθμός 12 και με αριθμό μητρώου ΕΟΤ 2938  Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και επίσης διοργανώνουμε και διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα –αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, οδικά ή συνδυασμό αυτών- για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε έχει αναλάβει  να προβάλει τα προϊόντα(τουριστικά πακέτα) του RoundTravel, με πλήρη ενσωμάτωση των προϊόντων και των υπηρεσιών του (ενσωμάτωση τύπου private label). Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας  έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε ηλεκτρονική κράτηση μέσω της πλατφόρμας συστήματος κρατήσεων που παρέχει και  διαμορφώνει το RoundTravel. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανανεώνει το RoundTravel, διαχειρίζεται και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προβαλλόμενα προϊόντα (τουριστικά πακέτα) στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 1. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)

Είστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα, σύλλογο, εταιρία, σχολεία κλπ. Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Μπορείτε να κάνετε κράτηση σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 18 ετών. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τότε θα πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο κηδεμόνες, ότι σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε, και η κάθε μια είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Οι εγγραφές όπως και οι κρατήσεις γίνονται και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολοκλήρου του ποσού και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι κάποιες ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού, ανάλογα με το εκάστοτε πακέτο. Ο πελάτης μπορεί να δει για κάθε πακέτο ποια είναι τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.

Κάθε πελάτης μπορεί να συμμετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει το γραφείο μας μόνο εφόσον προκαταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό της προκαταβολής για το ταξίδι. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από το γραφείο μας και είναι διαφορετικό για κάθε εκδρομή. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείται κατα βάση μέχρι 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση (αναλόγως και με τον τύπο του πακέτου βέβαια), ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς επιστροφή της προκαταβολής.

Σε περίπτωση που η κράτηση δεν έγινε από τον πελάτη που θα ταξιδέψει αλλά μέσω τρίτου προσώπου για λογαριασμό αυτού, αναλαμβάνει αυτός που έκανε την κράτηση να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίνεται στον πελάτη από το τρίτο πρόσωπο και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του ταξιδιού μας, είναι ευθύνη αυτού και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για ό, τι δεν ενημερώθηκε σωστά ο πελάτης για το ταξίδι του. Κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το RoundTravel να δεσμεύει θέσεις.

 1. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ

Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο του RoundTravel, όπου αναφέρονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη- φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, έκδοση visa κλπ). Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται με βάση τις τιμές που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σε ότι αφορά τα αεροπορικά πακέτα, οι τιμές αυτές ανανεώνονται ηλεκτρονικά, ανά 24 ώρες συνήθως, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές, για τις οποίες ο πελάτης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει κάποια κράτηση, ενημερώνεται πριν προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή και εφόσον είναι σύμφωνος προχωράει σε πληρωμή. Διαφορετικά η κράτηση ακυρώνεται χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 1 ημέρα από την ημερομηνία αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Εάν επιθυμείτε παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομής, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή κάποιου ποσού ανά αλλαγή/ανά άτομο ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, είναι μέσω της τροποποίησης της κράτησης σας από το λογαριασμό σας.

Το RoundTravel διατηρεί το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές και με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Τυχόν διάθεση θέσεων σε τιμή χαμηλότερη από την αρχική, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν την συμμετοχή τους χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ακυρωτικών.

Παιδιά από 2-12 ετών έχουν συνήθως έκπτωση σε ακτοπλοϊκό εισιτήριο από 30 εως 50 τοις εκατό κατά περίπτωση. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις (charter), δεν παρέχεται έκπτωση. Σε επιλογή του πελάτη για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο, το τρίτο άτομο έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση.

Όσον αφορά τα φοιτητικά πακέτα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δέχονται φοιτητικά πάσο μόνον από ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ο πελάτης που έχει επιλέξει να κάνει κράτηση σε φοιτητικό πακέτο υποχρεούται να έχει το πάσο του μαζί του στο ταξίδι, σε τυχόν έλεγχο που θα γίνει από την εκάστοτε εταιρεία. Εάν δεν το έχει μαζί του, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πρόστιμο που θα του επιβληθεί.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το RoundTravel δεν διαθέτει δικά του αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία, λεωφορεία για να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός γι’ αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Τέλος καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες του. Δεν ευθύνεται όμως για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξ’ αιτίας απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ.

Το RoundTravel διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλλουν, λόγοι ασφαλείας και για λόγους που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς το ταξίδι ακυρωθεί, ο πελάτης έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το Γραφείο.

Α. Ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η όποια διαφορά επιβαρύνει τον πελάτη.

Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον πελάτη.

Τυχόν τραυματισμοί η κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, το RoundTravel δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους. Θα εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο για την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα χωρίς να έχει την υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους πελάτες.

Πριν  αλλά και κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, ασθένειες, ατυχήματα, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, απαγορευτικά απόπλου πλοίων, τυχόν βλάβες, μπλόκα δρόμων). Σ’ αυτές τι περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας.

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο μας, γραπτώς μέσω e-mail, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι Ελληνική και αρμόδια Δικαστήρια καθορίζονται τα Δικαστήρια της Έδρας του γραφείου μας στο Ηράκλειο.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει η να τροποποιήσει το προκαθορισμένο πρόγραμμα της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αυτό γίνεται για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος της εκδρομής προς διευκόλυνση του ταξιδιώτη.

Σε περίπτωση που η εκδρομή σας είναι οδική, λόγω κακοκαιρίας ή λόγω άλλων απρόβλεπτων συνθηκών, υπάρχει η πιθανότητα να μην προλάβετε το πλοίο για την επιστροφή σας στην επαρχία. Σε αυτήν την περίπτωση το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδοί). Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς το πρόγραμμα του ταξιδίου, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών,. Επίσης έχει την ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη που οδηγεί της απώλειας παροχής του προγράμματος, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης για να συνδεθεί με το group, θα πρέπει να το κάνει με δική του ευθύνη και έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που δημιουργεί ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή του πελάτη ακόμα και κατά την διάρκεια της εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευση του στην αναχώρηση του ταξιδιού. Πελάτες από άλλες περιοχές έχουν την ευθύνη να καταφθάνουν πολύ νωρίτερα στο σημείο αναχώρησης του ταξιδιού. Σε περίπτωση απώλειας του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης ή απεργίας μέσων μεταφοράς, συνεπάγεται απώλεια του συνόλου του ταξιδίου. Εάν δεν γίνει εφικτή η σύνδεση του πελάτη με το group, δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Σε οποιοδήποτε ταξίδι στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ευθύνεται να γνωρίζει ποια είναι τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, visa, κλπ) της χώρας της οποίας είναι πολίτης και απαιτούνται για την διέλευση συνόρων των χωρών ή έλεγχο αεροδρομίων, κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης ευθύνεται να τα έχει στην κατοχή του κατά την διάρκεια διέλευσης συνόρων και να τα υποδείξει σε αστυνομικό ή τελωνειακό έλεγχο. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του πελάτη (έλλειψη ή φθορά ταυτότητας ή διαβατηρίου, μη έκδοση visa) δεν είναι δυνατή η διέλευση του από τα σύνορα ή από έλεγχο αεροδρομίων, παραιτείται του δικαιώματος συνέχισης της εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας, μιας και το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη.

 1. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η κάτωθεν πολιτική ακυρώσεων ισχύει για όλες τις προσφορές εκτός από εκείνες που αναφέρουν τον όρο “Non refundable” και “Μη επιστρέψιμη τιμή”. Στις συγκεκριμένες προσφορές, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα και στον όρο, η παρακράτηση ακυρωτικών είναι όλο το ποσό και δεν υπάρχει καμία επιστροφή ποσού για ΚΑΝΕΝΑ λόγο. Τέλος, τα συγκεκριμένα πακέτα δεν επιδέχονται καμία απολύτως τροποποίηση μετά την πληρωμή. Επομένως, πριν ο πελάτης προβεί σε κράτηση για πακέτο με Μη επιστρέψιμη Τιμή, θα πρέπει να αποδεχτεί απαράβατα τον πραπάνω όρο, ώστε να προχωρήσει η κράτηση του. Σε περίπτωση πακέτου που εμπεριέχει θέσεις τσάρτερ παρακρατείτε το ποσό του εισιτηρίου οποτεδήποτε και αν γίνει η ακύρωση.

Αν η ακύρωση συμβεί κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, τότε δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων. Κάθε ακύρωση συμμετοχής ισχύει από την στιγμή που την περιλαμβάνουμε γραπτώς. Ακυρωτικά σε περίπτωση ακύρωσης από ταξιδιώτη είναι τα εξής:

 • Από 45-31 ημέρες πριν το ποσό της προκαταβολής.
 • Από 30-16 ημέρες πριν το 80% της αξίας του ταξιδιού.
 • Από 15-01 ημέρες πριν, το σύνολο της αξίας της εκδρομής.

Για πτήσεις charter και για προπληρωμένες θέσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν στο 100% της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

Το RoundTravel έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός των ακυρωτικών μέχρι την αναχώρηση της εκδρομής να διεκδικήσει τα χρήματα με κάθε νόμιμο μέσο.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις χρεώνεται επιπροσθέτως η αξία του εισιτηρίου και άλλες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική των προμηθευτών μας.

Ακόμη σε κάποιες προσφορές υπάρχουν “ειδικοί όροι”, οι οποίοι υπερκαλύπτουν τους γενικούς όρους συμμετοχής σχετικά με την πολιτική ακυρώσεων της εταιρίας.

 1. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Κατηγοριοποίηση ξενοδοχείων καταλυμάτων βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους για την κατάταξή τους και είναι διαφορετική για κάθε χώρα. Δεν υπάρχει διεθνής ενιαία κατάταξη ξενοδοχείων και καταλυμάτων. Η επιλογή των ξενοδοχείων γίνεται με βάση την τοποθεσία τους και το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή, ανάλογα με την κατηγορία τους.

Σε προσφορές στις οποίες δεν αναφέρεται ονομαστικά σε ποιο κατάλυμα πραγματοποιείται η διαμονή, αλλά αναφέρονται μόνο κάποια γενικά χαρακτηριστικά (κατηγορία, τοποθεσία κλπ), το γραφείο έχει την υποχρέωση να εξυπηρετήσει τον πελάτη σε κατάλυμα το οποίο πληροί τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναφέρονται. Ο πελάτης δεν έχει καμία αξίωση να γνωρίζει εκ των προτέρων σε ποιο κατάλυμα θα διαμείνει (του γνωστοποιείται την ημέρα της αναχώρησης). Εαν είναι προαπαιτούμενο για αυτόν να γνωρίζει μπορεί να κάνει κράτηση σε οποιοδήποτε άλλο πακέτο όπου αναφέρεται ονομαστικά στο κατάλυμα (και σε διαφορετική τιμή).

Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο – κατάλυμα μετά τις 14:00 (συνήθως τις περισσότερες περιπτώσεις από 13:00 έως 15:00), ενώ παραδίδονται από τον πελάτη το αργότερο μέχρι τις 12:00 την ημερομηνία αναχώρησης.

Η διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο γίνεται πάντα σε δίκλινο με προσθήκη extra κρεβατιού. Επίσης η διαμονή σε τετράκλινο δωμάτιο γίνεται πάντα σε δίκλινο με προσθήκη δυο extra κρεβατιών.

Σε ότι αφορά την επιλογή του δωματίου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο δωματίου της προτίμησης του, εάν και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Εάν έχει οποιαδήποτε περαιτέρω προτίμηση όπως για παράδειγμα, δωμάτιο με διπλό κρεβάτι, μπορεί να το δηλώσει, όμως σε καμία περίπτωση η επιλογή αυτή δεν είναι δεσμευτική. Είναι απλώς δήλωση προτίμησης, η οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνον εάν υπάρχει διαθεσιμότητα.

Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του πελάτη μετά την προγραμματισμένη ώρα και χωρίς την ενημέρωση του ξενοδοχείου και του Διοργανωτή, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο εάν του ζητηθεί.

Τέλος, όσον αφορά τα ξενοδοχεία / καταλύματα εντός Ελλάδας, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής». Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα ως εξής:

Ο φόρος εισπράττεται από το κατάλυμα και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου, ή του πακέτου που έχει κλείσει ο πελάτης.

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ειδικών προσφορών (έκπτωση τιμής, προσφορά συγκεκριμένης παροχής), η κράτηση μπορεί να προϋποθέτει απευθείας την εξόφληση της υπηρεσίας και να ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρωτικών, δηλαδή η κράτηση να μην δέχεται ακύρωση ή αλλαγή και σε περίπτωση ακύρωσης, γίνεται παρακράτηση ακυρωτικών όλο το ποσό, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου της ακύρωσης.

 1. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ενδέχεται να προσφέρονται επιπλέον παροχές μέσα στα πακέτα. Οι επιπλέον παροχές μπορεί να αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά της διαμονής ή της μεταφοράς, όπως προσθήκη ημιδιατροφής και προσθήκη αποσκευής σε αεροπορική μεταφορά/ ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οχήματος, ή, πρόσθετες υπηρεσίες, όπως εκδρομές και μεταφορά στην πόλη προορισμού.

Σε κάθε επιπλέον περιγραφή περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή του τι περιλαμβάνει καθώς και αναφορά του χρόνου πληρωμής της, ο οποίος είναι δεσμευτικός για τον πελάτη.

Διευκρινίζεται ότι η οποιαδήποτε επιπλέον παροχή δεν σχετίζεται άμεσα με την κράτηση που πραγματοποιείται μέσω του γραφείου μας. Ο ρόλος του γραφείου μας είναι ρόλος διαμεσολαβητή.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιας επιπλέον παροχής, η οποία ανήκει στην κατηγορία των πρόσθετων χαρακτηριστικών διαμονής, και για την οποία μη διαθεσιμότητα το γραφείο δεσμεύεται στα πλαίσια της καλής πίστης να ενημερώσει τον πελάτη, αυτό δεν συνεπάγεται δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης κάποιας επιπλέον παροχής, η οποία ανήκει στην κατηγορία των υπηρεσιών, όπως αναφέρονται άνωθεν, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη.

Προτείνουμε ιδιωτική ασφάλιση Interamerican σε όλα μας τα ταξίδια. Μπορείτε φυσικά, εντός ΕΕ  να έχετε δωρεάν την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας σας, την οποία συστήνουμε να κατεβάσετε από το link https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στην κράτηση ταξιδιωτικού πακέτου που περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η συνολική τιμή του πακέτου κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης κάνει την κράτηση, έως την ημέρα που θα την επιβεβαιώσει με την κατάθεση της εξόφλησης. Αυτό οφείλεται σε τυχόν αύξηση του αεροπορικού εισιτηρίου κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της κράτησης και της επιβεβαίωσης αυτής με πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο ενημερώνει τον πελάτη για την αύξηση και ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το επιπλέον ποσό άμεσα.

Σε περίπτωση οργανωμένων ή μεμονωμένων πακέτων που περιέχουν αεροπορικό εισιτήριο low cost εταιριών, η κράτηση προϋποθέτει απευθείας την εξόφληση της υπηρεσίας και ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρωτικών, δηλαδή η κράτηση δεν δέχεται ακύρωση ή αλλαγή και σε περίπτωση ακύρωσης, γίνεται παρακράτηση ακυρωτικών όλο το ποσό ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου της ακύρωσης. Επίσης σε περίπτωση εισαγωγής λάθος προσωπικών στοιχείων κατά την διαδικασία της κράτησης, με ενδεχόμενο ο πελάτης να μην ταξιδέψει ή να χρεωθεί επιπλέον από την αεροπορική εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Εφόσον πρόκειται για πακέτο που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, αυτά σας έρχονται ηλεκτρονικά (είτε σε εκτυπώσιμη μορφή, ή απλά σαν κωδικός τον οποίο πρέπει να γνωρίζετε κατά την αναχώρηση).

Το check in (για αεροπορικά πακέτα) γίνεται το νωρίτερο 1-2 ημέρες πριν από κάθε πτήση (εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία). Επομένως, ο πελάτης παραλαμβάνει τα boarding pass σε 2 δόσεις. Αρχικά, το ένα για την πτήση της αναχώρησης και έπειτα κατά την διάρκεια του ταξιδιού για την πτήση της επιστροφής.

Κατά τη διαδικασία του check in, η κατανομή των θέσεων γίνεται τυχαία από την αεροπορική εταιρεία. Αυτό σημαίνει πως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δοθούν διπλανές θέσεις. Εάν επιθυμείτε να καθίσετε σε διπλανές θέσεις ή εάν έχετε κάποια προτίμηση όσον αφορά τη θέση σας στο αεροπλάνο, όπως επίσης και αν θέλετε να παραλάβετε νωρίτερα από το προβλεπόμενο τα boarding pass, θα πρέπει να αποστείλετε αίτημα τροποποίησης για early check in. Η επιλογή θέσεων (early check in), ενέχει χρέωση από την αεροπορική εταιρεία για την οποία θα ενημερωθείτε από το αρμόδιο τμήμα ως απάντηση στο αίτημά σας για early check in.

 1. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

Ολα τα ταξιδιωτικά πακέτα (οργανωμένες εκδρομές, μεμονωμένα ταξιδιωτικά πακέτα) που βλέπετε στην συγκεκριμένη σελίδα υλοποιούνται από τo RoundTravel, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, Ζωγράφου 12 110  και αριθμό μητρώου ΕΟΤ 2938 . Σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες και αναφέρεται σχετικά, τα ταξιδιωτικά πακέτα προκύπτουν από σύμπραξη δύο ή και περισσοτέρων τουριστικών γραφείων. Σε αυτή την περίπτωση δύναται η διεκπεραίωση να πραγματοποιηθεί από άλλο συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο με το οποίο γίνεται η σύμπραξη.

 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το RoundTravel και ο πελάτης δεσμεύονται με καλή πίστη να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση μη φιλικής επίλυσης της διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

Αντώνιος Αγγουράκης – “RoundTravel” Αριθμός Μητρώου ΕΟΤ 2938

Δήλωση Απορρήτου

 1. Σχετικά με μας

1.1 Καλώς ήρθατε στη δήλωση απορρήτου του RoundTravel.gr Σεβόμαστε το ιδιωτικό απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως πελάτη, πιθανό πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη του και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύεστε από τη νομοθεσία. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2 Έχουμε ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“DPO”) ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίβλεψη των ερωτημάτων που τίθενται αναφορικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον DPO στα εξής στοιχεία επαφής.

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι:

Πλήρες όνομα νομικού προσώπου: RoundTravel.gr

Όνομα DPO: Αγγουράκη Κατερίνα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tours@roundtravel.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ζωγράφου 12 Ηράκλειο Κρήτης

Επιφυλάσσεστε του δικαιώματός σας να υποβάλετε παράπονα ανά πάσα στιγμή στην επιβλέπουσα αρχή της χώρας σας σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων. Στην Ελλάδα, αυτή η αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομέρειες μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr. Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την αρχή προστασίας δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται παραπάνω.

 1. Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου και η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε σχετικά με αλλαγές

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 1 Ιανουαρίου 2023. Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες.